Avlsstasjon, spesialbesetning av husdyr som er opprettet av husdyravlsorganisasjonene for å samle mulige avlshanndyr, teste deres avlsegenskaper og eventuelt foreta sædtapping for kunstig inseminering. I Norge kalles disse oftest seminstasjoner.