Avlslære, i landbruksvitenskap læren om arv, avl og foredling av husdyr.