Seminavl, del av avlsoppleggene i husdyravlen for å utnytte kunstig sædoverføring systematisk i avlsarbeidet. Formålet er å øke sikkerheten i utvalg av hanndyr, utnytte de beste hanndyrene systematisk i avlen og redusere kostnadene ved hold av hanndyr for den enkelte bonde. I melke- og svineproduksjonen er kunstig sædoverføring brukt på 90–100 % av hunndyrene. Okser og råner til semin velges ut blant de beste hanndyrene innen rasen for å sikre bonden tilgang på det beste genetiske materialet som finnes i landet. På storfe brukes utelukkende frossen sæd, på gris vesentlig fersk sæd. I småfeavlen øker seminbruken vesentlig med fersk sæd, prosentvis er den likevel relativt beskjeden. I hesteavlen er semin brukt i traveravl (vesentlig fersk sæd), og i ridehestavlen importeres det vesentlig frossen sæd.