Internett

Internett, nettverk av datamaskiner som kommuniserer med hverandre i henhold til protokollen Internet Protocol (IP). I årenes løp har mange slike nettverk blitt bygget opp og knyttet sammen til ett stort, verdensomspennende nettverk som etter hvert har fått egennavnet Internett, men som nå kan skrives med liten i.Ved hjelp av forskjellige tjenester som spiller sammen, kan vi bruke internettet til å kommunisere med mennesker og maskiner over hele jordkloden.Det finnes også andre nettverk som bygger på den samme teknologien, men som ikke er knyttet til det globale internettet, blant annet flere nettverk som brukes til etterretning og ulike militære formål.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Henrik Dvergsdal

Nord universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 54 artikler:

H

  1. hacker

R

  1. RSS