Internett

Internett, nettverk av datamaskiner som kommuniserer med hverandre i henhold til protokollen Internet Protocol (IP). I årenes løp har mange slike nettverk blitt bygget opp og knyttet sammen til ett stort, verdensomspennende nettverk. Selv om det også finnes isolerte nett som bruker den samme teknologien, er det dette globale nettverket som i dag kalles for internett.Ved hjelp av forskjellige tjenester som spiller sammen, kan vi bruke internettet til å kommunisere med mennesker og maskiner over hele jordkloden. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Internett

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 54 artikler:

H

  1. hacker

R

  1. RSS