Blindkopi, på engelsk blind carbon copy (bcc), kopi av elektronisk post sent til mottakere uten at øvrige mottakere får kjennskap til det. Dette er en standardfunksjon i e-post-programmer og webmail.