Domenenavn er navnet på et domeneinternett, se domene.