Søkeord, ord som utgjør betingelsene i et søk etter dokumenter i et digitalt lager eller på hele Internett. De fleste søkemotorer skiller mellom rekker av ord (kongedømme, Norge) og hele uttrykk («kongedømmet Norge»), og tilbyr også måter å oppgi ord som dokumentene man søker etter ikke skal inneholde. I en søkemotor kan for eksempel søkeordet «pels, mink, IKKE kåpe» sørge for at man utelukker dokumenter om minkkåper, slik at trefflisten bare inneholder dokumenter om selve minkens pels. Noen søkemotorer lar brukeren oppgi søkekriteriet som et vanlig spørsmål – «i hvilket år ble den norske grunnloven vedtatt?» – for så å tolke spørsmålet og bryte det ned i søkeord, og til og med skille mellom ulike betydninger av et gitt søkeord. Kvaliteten på søkemotorer som tillater søkekriterier i såkalt naturlig språk, varierer sterkt.