En protokollstabel i et pakkesvitsjet nett består av et antall lag som hver for seg formaterer og klargjør datapakker for transmisjon gjennom nettet. Endepunkter i nettet består gjerne av en stabel med 4-7 lag, mens en nettverksnode normalt består av 3 lag : nettverkslag, lenkelag og fysisk lag.