Navnetjener, tjenermaskininternett som oversetter lesbare internettadresser til numeriske IP-adresser.