Webmaster, person som har ansvar for et nettsted (på engelsk website) på World Wide Web. Ansvaret omfatter drift og vedlikehold av maskin- og programvare, innsamling, strukturering, presentasjon og utlegging av innhold, brukerkontakt, analyse av brukertrafikk, med mer. På større nettsteder vil dette ansvaret gjerne være delt mellom flere personer i spesialiserte stillinger.