Lenke, fra engelsk link, koblingfra en nettside til en annen, kobling mellom elementer i et hypertekst-dokument,eller forbindelse mellom datafiler eller elementer (poster, objekter) i en database.