Internett-tjeneste der tilbyderen tar på seg å drifte abonnentens nettsted (til forskjell fra en vanlig Internettleverandør, som bare stiller serverplass til rådighet). Tjenesten kan etter avtale suppleres med hjelp til utforming og oppdatering av nettstedet.