Telnet, kommunikasjonsprotokoll for terminalemulering (se terminal), som gjør det mulig å logge seg på en annen datamaskin via et nettverk eller Internett; inngår som del av protokollsettet TCP/IP.