Transkoder, utstyr for omdanning av signaler, spesielt digital lyd, bilder og video, mellom forskjellige formater. Et eksempel er omforming fra det digitale formatet for musikk som benyttes på en vanlig CD, .wav, til MP3-format, for å gjøre datafilene mindre, og omdanning tilbake til .vaw-formatet for å kunne spille musikken på en vanlig CD-spiller. Tilgang til musikk og video med forskjellige formater på Internett har gjort transkodere til viktig programvare i datamaskiner.