Internettkafé, kafé som tilbyr Internett-tilknytning for sine gjester. Noen internettkafeer er alminnelige kafeer som tilbyr slik tilknytning som ekstraservice, enten med egne maskiner eller ved å tilby trådløst nettverk som gjestene kan gjøre bruk av med sine egne bærbare maskiner. Andre har som viktigste (eller eneste) forretningskonsept å tilby tilgang til datamaskiner med Internett-tilknytning mot en timesavgift. Slike etablissementer har blitt svært utbredte over hele verden, og sørger for tilgang til Internett både for turister og andre tilreisende, og for folk som ikke selv har tilgang hjemme eller via jobben. Mange norske kommuner har opprettet internettkafeer som et tilbud til ungdom, gjerne i tilknytning til biblioteker eller ungdomsklubber.