Det å streife fra det ene stedet til det andre på World Wide Web, enten fritt eller med mål og mening.