En protokolldataenhet er en del av en datapakke som angir spesifikke metoder som enheten må benytte for å få gjennomført dataoverføring fra en sender til en mottaker gjennom et pakkesvitsjet nett.