Iona Opie, britisk folklorist; utførte sammen med sin mann, Peter Opie (1918–82) et banebrytende arbeid innen barne-folkloristikk i Storbritannia. Blant deres verk kan nevnes The Lore and Language of Schoolchildren (1959) og Children's Games in Street and Playground (1969).