Kjetil Aslaksson Flatin, født i Seljord, norsk folkeminnesamler, bror av T. Flatin, lærer i sin hjembygd. Gav ekte og levende gjenfortelling av gamle sagn, først som utklippsbøker i aviser. Særskilt utgav han Gamle hermennar fraa Telemork, og etter hans død utkom slektshistorien Rokkerova. I 1930 sendte Norsk folkeminnelag ut en utvidet og rettet utgave av hans utklippsbøker, Tussar og trolldom.