Kaarle Leopold Krohn, finsk folklorist, sønn av J. L. F. Krohn; 1898–1928 professor i finsk og sammenlignende folkediktning i Helsinki. Han utformet den såkalte finske metoden i eventyrforskningen, og brukte den i to grunnleggende avhandlinger om dyreeventyr, Bär (Wolf) und Fuchs (1888) og Mann und Fuchs (1889). Om metoden skrev han i Die folkloristische Arbeitsmethode (1926). Hans senere forskning samler seg særlig om Kalevala-sagnenes historie og om finsk religion. 1903–09 utgav han Kalevala-sagnenes historie og 1918 Kalevala-spørsmål (begge på finsk). 1924–29 utkom (på tysk) Kalevala-Studien i 6 bind. Hovedverker på mytologiens område er Den finske folkediktnings religion (1914, på finsk) og Skandinavisk mytologi (1922, på svensk).