Simonas Daukantas, litauisk folkeminnegransker, historiker og oversetter; den første som skrev Litauens historie på litauisk. Blant hans verker kan nevnes Litauernes og vestlitauernes sysler i gammel tid (1822) og Litauernes sed og skikk i gammel tid (1845). Han nedtegnet dessuten litauisk folkediktning, gav ut lærebøker og veiledninger for gårdsbruk og oversatte klassisk og nyere litteratur. I sitt omfangsrike forfatterskap søkte han å styrke litauernes selvfølelse og fremheve skjønnheten i det litauiske språket.