Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, svensk forfatter og etnolog, var med på å stifte Svenska fornskriftsällskapet 1843 og Svenska fornminnesföreningen 1869. 1856–60 direktør for Kungliga teatern. Utgav bl.a. Svenska folksagor och äfventyr (1844–49, sammen med G. Stephens) og Wärend och wirdarne (1864–79).