Roger D. Abrahams, amerikansk folklorist, har doktorgrad fra University of Pennsylvania, Philadelphia, 1961. Abrahams har undervist ved University of Texas, Austin 1960–1979, ved Pitzer College og Scripps College i Claremont, California 1979–85, og ved University of Philadelphia 1986–2002. Hans mest kjente bok er Deep Down in the Jungle: Negro Narrative Folklore from the Streets of Philadelphia (1964), hvor han beskriver afroamerikanske menns muntlige litterære uttrykk. Boken fikk stor betydning for utforskningen av afroamerikansk folkekultur, og bidro til å etablere den moderne folkloristikken, spesielt den retningen som legger vekt på studiet av sosialt rollespill og fremføringskunst. Her betraktes ikke folkloren som isolerte tekster, men som ekspressive opptrinn i en sosial sammenheng.