Ole Knutsen Ødegaard, født i Vestre Slidre, norsk forfatter og politiker (V). Lensmann i hjembygda 1893–1914; 1889–97 og 1903–06 stortingsmann for Oppland. Han skrev mange bøker om Valdresbygdene, bl.a. Gamalt fraa Valdres (7 bd., 1911–32) og Gamal tru o skjikk o noko taa kort ifraa Valdres (1917).