Åke Campbell, svensk folkelivsforsker; dr.philos. 1929, dosent i nordisk etnologi i Uppsala 1938, professor fra 1952, var fra 1930 knyttet til Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hans forskningsarbeider bygger gjennomgående på kulturgeografiske synspunkter. Foruten en rekke undersøkelser over svensk folkekultur, publiserte han arbeider om irske emner, og han var meget opptatt av brytningen mellom svensk bondesamfunn og samisk nomadeliv i Nord-Sverige.