Ole Glambeksen Fuglestvedt, født i Marnardal, norsk politiker, lærer 1861–91, deretter gårdbruker, stortingsmann fra Lister og Mandals amt fra 1900. Sammen med N. Just utgav han Agder, et Blad nærmest for Flekkefjord og Omegn (1877–81). Av stor betydning for norsk folkeminneforskning er hans Folkesagn samlede i Lister og Mandals Amt (utg. sm.m. J. T. Storaker 1881).