Odd Nordland, norsk forsker og universitetslærer, gift med Eva Nordland. Cand. philol. 1946, dr. philos. 1956 på avhandlingen Hǫfuðlausn i Egils saga. Konservator ved Norsk Folkemuseum 1956–58, programsekretær i NRK 1958–64, universitetslektor ved Universitetet i Oslo 1964, dosent samme sted i nordisk kultur- og religionshistorie fra 1971, professor 1982–89. Utarbeidet som formann i Statens folkeopplysningsråd den første Kulturplan for Nord-Norge 1952; formann i Statens råd for sigøynerspørsmål 1971–77. Han utgav bl.a. Primitive Scandinavian Textiles in Knotless Netting (1961), Brewing and Beer Tradition in Norway (1969), Ukeblad og samfunn (1973).