Lauri Honko, finsk folklorist og religionsforsker, fil.dr. 1959, professor i folkloristikk og religionsvitenskap ved Turun Yliopisto, Turku, 1963, direktør for Nordisk institutt for folkediktning i Turku 1972. Han gjorde en banebrytende innsats innen emner som folkemedisin, mytologi, forestillinger om overnaturlige vesener, tradisjonsøkologi og folkloristisk og religionsvitenskapelig metode, og var i høy grad med på å forme den moderne nordiske folkloristikken. Blant hans arbeider kan nevnes Krankheitsprojektile (1959), Finnische Mythologie (1965) og De finsk-ugriske folks religion (1968) og Uskontotieteen näkökulmia (1972).