Reidar Thoralf Christiansen, født i Nes (Romerike), norsk folklorist, cand.theol. 1909, dr.philos. 1915. 1920 førstearkivar ved Norsk Folkeminnesamling, 1952–56 professor i folkeminnevitenskap ved Universitetet Oslo. Foruten å være nordist var han spesialist på finske og keltiske tradisjoner og studerte særlig eventyr, sagn og ballader, gjengangerforestillinger og arktisk religion. Han utgav en rekke skrifter, og dessuten kataloger over norske eventyr og vandresagn (1921 og 1958). Internasjonalt særlig kjent som eventyrforsker.