Johan Theodor Storaker, født i Mandal, norsk skolemann og folklorist. Han planla et stort verk om norsk folketro, og samlet et rikt materiale fra hele landet. Etter hans død ble samlingene utgitt av Norsk Folkeminnelag i 8 bind (1921–38). De er en av hovedkildene for vår kjennskap til norsk folketro. En del av sagnene som Storaker hadde samlet, ble offentliggjort 1881 ved O. G. Fuglestvedt i Folkesagn, samlede i Lister og Mandals amt.