Jónas Jónasson, islandsk prest og forfatter. Hans mest verdifulle verk er det etnologiske kildeskriftet Íslenzkir þjóðhættir (Islandske folkeseder, ny utg. 1945), med allsidig beskrivelse av det eldre islandske bondesamfunnets livsforhold.