Sigurd Erixon, svensk etnolog og kulturhistoriker, professor i nordisk og sammenlignende folkelivsforskning ved Nordiska museet i Stockholm 1934–55. Han utgav en rekke grunnleggende arbeider om svensk bygningshistorie, innredningskultur, folkekunst og bondesamfunnets struktur og historiske ervervsformer, bl.a. Svenskt folkliv (1938) og Svensk byggnadskultur (1947). Han var medutgiver av det store verket Svenska kulturbilder (1929–38) og Atlas över svensk folkkultur (1957), redaksjonssekretær for samleverket Nordisk kultur fra 1931 og utgav tidsskriftet Folk-liv fra 1937. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1956.