Wilhelm Mannhardt, tysk etnolog og folklorist. Han ville erstatte mytologiske spekulasjoner med studiet av folkelige skikker og forestillinger, fordi de bar i seg en mer opprinnelig tenkemåte enn den mytologiske diktningen. Ved hjelp av spørrelister samlet han inn tradisjonsstoff fra store deler av Europa, i Norge gjennom Sophus Bugge. Svarene ble trykt av Nils Lid i 1931 (Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 24). Mannhardt var en nyskaper innen folkeminnevitenskapen, og hadde stor innflytelse på senere forskere.