August Bielenstein, tysk-latvisk språk- og folkeminnegransker, utdannet som prest. Bielenstein medvirket sterkt til å legge det åndelige grunnlaget for det selvstendige Latvia. Han skrev latvisk grammatikk, samlet og utgav latviske folkesanger og gåter. Utgav 1892 det klassiske arbeidet Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert.