Samisk litteratur

Historisk har samene en rik muntlig litteraturtradisjon, en tradisjon som står seg fortsatt i dag. Muntlig fortellerkunst og joikepoesi er blant sjangerne som har hatt og har en sterk posisjon innen samisk litteraturliv. Det er først i det 20. århundre man kan snakke om en samisk, skjønnlitterær skriftkultur. Før den tid er de skjønnlitterære samiske tekstene man kjenner til nedskrevne joiketekster eller fortellinger som har bunn i den muntlige kulturen.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lill Tove Fredriksen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 41 artikler:

I

  1. Iđut