Annok Sarri Nordrå, norsk forfatter av samisk herkomst. Trilogien Ravnas vinter (1973), Fjellvuggen (1975) og Avskjeden med Saivo (1981) forteller om en samejentes oppbrudd fra hjemstavn og samisk tradisjon, og om hvordan hun integreres i storsamfunnet uten at røttene i det samiske helt går tapt.