Biografier i luftfart

Luftfart, i videste forstand all ikke-militær ferdsel med luftfartøyer. Den kan foregå som regelmessig trafikk, lufttrafikk, og da hovedsakelig med fly med faste vinger, men også annen flygning kommer inn under luftfart. Militær flyoperativ virksomhet betegnes i noen sammenhenger også som luftfart etter denne definisjon.  Internasjonale og i stor grad også nasjonale luftfartsbestemmelser utarbeides av FN-organet ICAO. Virksomhetsområdet er organisert i et større antall bransjeorganisasjoner. Den sivile luftfartsmyndighet i Norge ligger under Samferdselsdepartementet, som administrerer virksomhetsområdet gjennom organisasjonene Avinor og Luftfartstilsynet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Yngve Jarslett

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 119 artikler: