Claude Grahame-White, britisk flyingeniør og en av Storbritannias første flygere (sertifikat 1910). Foretok den første nattflygning i Europa (27.–28. april 1910) og den første uoffisielle postflygning i Storbritannia (10. august 1910). Deltok i flere kappflygninger i Europa og USA. Ble 1915 statens inspektør for flyindustrien. Skrev flere bøker om flygningens utvikling.