Hermann Köhl var en tysk flyger. Han gjennomførte 12.–13. april 1928 sammen med sin landsmann G. v. Hühnefeld og irske Fitzmaurice den første øst–vest-flygning over Nord-Atlanteren.