Hermann Köhl, tysk flyger. Gjennomførte 12.–13. april 1928 sammen med sin landsmann G. v. Hühnefeld og iren Fitzmaurice den første øst–vest-flygning over Nord-Atlanteren.