Hest er et husdyr som tilhører ordenen hovdyr, og er en dyreart i familien hester. Hestefamilien består av sebra, esel og hest. Hestefamilien karakteriseres ved at den tredje tåa er utviklet og sammen med en velutviklet horndannelse utgjør hoven. Alle dagens hesteraser antas å stamme fra den utdødde villhesten tarpan. Hest ble temmet for cirka 6500 år siden på de eurasiske steppeområdene, med ulike sentre for temming fra Mongolia til Ukraina. Hele artikkelen