Hoppe, hunndyr av hest. Brukes delvis også om hunndyr av andre arter i hesteslekten, f.eks. eselhoppe.