Norsk Hestesenter, stiftelse som omfatter 16 hesteorganisasjoner i Norge, etablert etter initiativ fra Stortinget i 1986. Overtok ved starten Hærens Hesteskoles anlegg på Starum, Østre Toten, da dette ble nedlagt samtidig. NHS har det øverste ansvaret for avlsarbeidet med hest i tillegg til å drive utdanning og kursvirksomhet. Avlsarbeidet består i ansvaret for hesteutstillinger, bruksprøver, stambokføring, drift av Norsk Hesteavlsseter (hingsteslipp med hoppefølge i fjellhavn) m.m. og skjer i samarbeid med avlsorganisasjonene for de forskjellige rasene. Kurs og utdanningsvirksomhet omfatter alt fra ridelærerutdanning og travtrenerskole til korte kurs innenfor ulike hestefaglige temaer.