Føll, folunge, vanlig navn på hesten i det første leveåret, dvs. frem til årsskiftet. Deretter blir den åring, toåring osv. ved hvert årsskifte.