Varmblodstraver, rasebegrepet for travere av varmblodsopprinnelse, se travhest. Skilles ofte i subraser som amerikansk traver ("standardbred"), fransk traver etc, men kan betraktes som en rase. Rasen er grunnlagt på engelsk fullblod og lettere halvblodshester, og det er drevet avl for hurtighet i trav i nesten 200 år. Det norske avlsarbeidet omfatter til enhver tid ca. 2-3 000 aktive varmblodstravere (ca. 10 tusen totalt av rasen i Norge). Det bedekkes i underkant av 1 tusen hopper hvert år. Ansvarlig avlsorganisasjoner er Det Norske Travselskap (DNT). I motsetning til de fleste andre hesteraser i Norge, er det ikke tvungen kåring av hingster i avlen, hingster til avl godkjennes dersom den ikke er bærere av helsemessige defekter (2015) etter at "Forskrift om reinavl av dyr av hestefamilien" ble opphevet 1.1. dette året. I "varedeklarasjonen" for avlsarbeidet vektlegges prestasjon og avstamning 80% og eksteriør/helse 20%.