Percheronhest, fransk trekkhestrase fra grevskapet Le Perche sørvest for Paris. Svartskimlet eller svart; vekt ca. 950 kg for hingster, noe mindre for hopper. Den er kjent for sine gode bevegelser og ble i sin tid brukt i diligence-trafikken. Rasen har vært meget utbredt, særlig i USA. Brukes i dag mest i hestekjøttproduksjonen.