Stangmål, det mest brukte størrelsesmål på hest, dvs. den loddrette avstand fra midt på dyrets manke og til marka. Mankehøyden til en hest er avgjørende for om den måles som ponni eller hest (ryttersport og ponniavl). Hester under 148 cm mankehøyde er per definisjon ponni. Stangmålhøyde brukes av og til på andre arter.