Galopp, hestens naturlige måte å bevege seg hurtig på. Består av en rekke sprang, hvor frem- og bakbenet på den ene siden stadig settes ned foran bena på den andre siden. I en høyregalopp er høyresidens ben fremst, i en venstregalopp venstresidens ben. Se figur over de forskjellige faser i en venstregalopp. Etter farten skjelner man mellom samlet galopp, kort galopp og økt galopp. Den engelske betegnelsen for kort galopp, canter, brukes også på norsk, hovedsakelig i forbindelse med veddeløp. Se også galoppsport.