Mustang, hest som stammer fra ulike hesteraser som spanierne førte med seg til Amerika fra Europa på 1500- og 1600-tallet. Disse hestene forvillet seg og ble spredt ut over prærien og etter hvert fanget av indianerne. Den har alle de farger spanske hester hadde, og var meget vanskelig å temme. Enkelte flokker lever fortsatt halvville i fjellene i USA, og mustangene har vært med å danne grunnlaget for flere av de amerikanske hesterasene.