Nordsvensk hest, opprinnelig trekkhest med gode traveranlegg. Den ligner mye på norsk dølehest i type og bruksegenskaper, men er noe tyngre. Det har stadig vært utveksling av avlsmateriale mellom de to rasene. Svensk kaldblodstraver er skilt ut som en egen rase med utgangspunkt i nordsvensk hest og norsk traver. Det er nå felles avlsplan og avlsarbeid for nordsvensk traver og norsk kaldblodstraver, mens nordsvensk hest fortsatt er definert som en annen rase enn dølehesten.