Muldyr, avkom av eselhingst og hestehoppe. Mulesel er avkom av hestehingst og eselhoppe. Muldyret har mest av hestens egenskaper, størrelse og type. Hodet er eselaktig med lange ører, stemmen ligner også eselets. Muleselet ligner eselet både i karakter og ytre trekk og er mindre enn muldyret. Muldyr finnes det ca. 14 mill. av i hele verden. De spiller særlig en stor rolle som trekk- og lastedyr i Sør-Europa og Mellom-Amerika. Muleselet har en betydelig mindre økonomisk betydning.